W ramach wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka organizujemy nieodpłatne zajęcia, które dopasowujemy

do indywidualnych potrzeb dziecka.

Aby dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju, musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.W ramach WWR dzieci mogą korzystać z następujących terapii: Psychologiczna, Pedagogiczna, Logopedyczna,Ruch rozwijający W. Sherborne, Muzykoterapia zapisy do 22 marca, tel. 22 6462231, 510035811. Liczba miejsc ograniczona, zapraszamy