Rodzinnych, zdrowych, radosnych i pięknych chwil.
Wiosennego nastroju i silnych wzruszeń
życzą Właściciele i Pracownicy Żłobka i Przedszkoli Małe Misie