“Czy wy wiecie, że są na świecie takie kraje,
gdzie ze śniegiem z chmur spadają Mikołaje?
I wśród płatków z Mikołajem każdym leci
wór prezentów dla dorosłych i dla dzieci.
I śpiewają Mikołaje z wszystkich stron:
Najweselszych, najszczęśliwszych Świąt”
Z najlepszymi życzeniami
dla Małych i Dużych
– Małe Misie