Zapraszamy Przedszkolaki  z grupy Jeżyki na spotkanie animacji w siedzibie Filmoteki
Narodowej – Instytutu Audiowizualnego (ul. Wałbrzyska 3/5) pt. :”Czary Mary”:
Czapka niewidka, Czarodziejski dzwon, Zaczarowany ołówek, Pan Toti”, który
odbędzie się 15 lutego w godz. 10:00-11:30. Wyjście z przedszkola o godz. 9:15.
Prosimy o przyprowadzenie dzieci do godziny 9:00.