1. Na początku powinniśmy odpowiedzieć na pytanie : Czy dziecko jest gotowe do rozpoczęcia treningu czystości?

Gotowość do rozpoczęcia treningu można zauważyć w takich zachowaniach jak: chowanie się kiedy robi kupę, zauważa, że ma mokre ubranie oraz widać, że czuje wtedy dyskomfort

 • Wybieramy wzmocnienie-w jaki sposób będziemy nagradzać udane próby korzystania z toalety, może to być stempelek, naklejka, wielkie brawa- pamiętajmy aby okazywać radość z każdego sukcesu
 • Obserwacja- obserwacja trwa kilka dni, sprawdzamy jak często dziecko robi siku, czy czuje dyskomfort, kiedy ma mokro
 • Nie zakładamy pieluchy ( ani w nocy, ani na podróż)- można używać podkładów na łóżko
 • Wprowadzamy tabele treningu czystości- używamy tabeli podczas obserwacji a także w czasie trwania całego treningu czystości, zapisujemy w niej: ile i kiedy dziecko pije, kiedy robi siku, czy robi w majtki, czy na toaletę oraz czy sygnalizuje potrzebę
 • Określamy wzorzec wynikający z notatek z obserwacji-  opieramy się na nim planując trening czystości (kiedy i jak często dziecko musi być wyprowadzane do toalety).

Rozpoczynamy trening czystości:

 • Dajemy więcej picia niż zazwyczaj
 • Wyprowadzamy dziecko regularnie do toalety (w oparciu o notatki). Np. jeśli po wypiciu dziecko zazwyczaj robi siku po 30 minutach, to chodzimy do WC po 20 minutach co 5 minut.
 • Jeśli dziecko zrobi siku na nocnik / WC WZMACNIAMY to zachowanie
 • Podczas wpadki nie krytykujemy, staramy się zachować spokój, można powiedzieć „ musisz się przebrać”
 • Na początku to osoba dorosła przyjmuje całą odpowiedzialność za pamiętanie o chodzeniu do toalety, z czasem wydłużamy okres „niechodzenia” do WC – stopniowo przenosimy odpowiedzialność na dziecko.
 • Stopniowo, gdy jest więcej sukcesów wycofujemy wzmocnienia jeśli takich używaliśmy.
 • Sygnalizujemy potrzebę pójścia do toalety  – Od razu zaczynamy naukę komunikacji potrzeby korzystania z toalety
 • Dzieci nie posługujące się mową czynną: piktogram / zdjęcie
 • Dzieci mówiące: zdjęcie + komunikat słowny”

mgr Dagmara Janiec