Mgr Małgorzata Prokopiuk

Dyrektor Przedszkola. Nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny, terapeuta, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Od wielu lat zajmuje się pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała jako nauczyciel przedszkolny. Swoja wiedzę i umiejętności stara się ciągle pogłębiać poprzez […]

Mgr Ewelina Kuźlik

Dyrektor Żłobka i Przedszkola. Nauczyciel przedszkolny i pedagog specjalny, pracownik socjalny o specjalizacji zarządzanie pracą socjalną, współzałożycielka Małych Misiów. Od 20 lat pracuje z dziećmi. Praktykę zawodową zaczynała jako prywatna opiekunka do dzieci, potem nauczyciel w  przedszkolu, domu dziecka, pracownik socjalny […]