Mgr. Ewelina Kuźlik

Dyrektor Żłobka i Przedszkola. Nauczyciel przedszkolny i pedagog specjalny, pracownik socjalny o specjalizacji zarządzanie pracą socjalną, współzałożycielka Małych Misiów. Od 20 lat pracuje z dziećmi.

Praktykę zawodową zaczynała jako prywatna opiekunka do dzieci, potem nauczyciel w  przedszkolu, domu dziecka, pracownik socjalny w jednym z warszawskich MOPS, animator zajęć dla małych dzieci. Dalszy rozwój i doskonalenie zawodowe zdobywa na szkoleniach specjalistycznych z zakresu edukacji, psychologii, zarządzania placówką oświatową, np. Praca placówki w świetle ostatnich zmian w prawie oświatowym, Zagadnienia prawne dla niepublicznych placówek oświatowych, Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna starszych przedszkolaków oraz małych uczniów, Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupiania uwagi, świadomego zapamiętywania i odtwarzania wg prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, Szkolenie w zakresie komunikacji Nauczyciel –Rodzic.

Brała aktywny Udział w Ogólnopolskim Kongresie Dyrektorów Przedszkoli. Uczestniczyła w konferencjach i warsztatach, np. Dziecko-wspólny projekt, Placówka- Rodzice-Poradnia, Integracja na rzecz najmłodszych. Warsztaty wspomagania rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym zgodnie z zasadami glottodydaktyki. „ Chciałabym, żeby do Małych Misiów przychodziły dzieci po to, aby się wesoło bawić, aby upaćkać się farbą, aby w prosty dla siebie sposób zostały wprowadzone w tajemniczy świat, aby miały wsparcie i wskazówki od cudownych Opiekunek i Nauczycieli. Aby czuły się bezpieczne i kochane!-” Praca z dziećmi daje jej ogromną radość i satysfakcję. Na zdjęciu z córeczką, która była Małym Misiem w naszym Żłobku.