1. Na początku powinniśmy odpowiedzieć na pytanie : Czy dziecko jest gotowe do rozpoczęcia treningu czystości?

Gotowość do rozpoczęcia treningu można zauważyć w takich zachowaniach jak: chowanie się kiedy robi kupę, zauważa, że ma mokre ubranie oraz widać, że czuje wtedy dyskomfort

  • Wybieramy wzmocnienie-w jaki sposób będziemy nagradzać udane próby korzystania z toalety, może to być stempelek, naklejka, wielkie brawa- pamiętajmy aby okazywać radość z każdego sukcesu
  • Obserwacja- obserwacja trwa kilka dni, sprawdzamy jak często dziecko robi siku, czy czuje dyskomfort, kiedy ma mokro
  • Nie zakładamy pieluchy ( ani w nocy, ani na podróż)- można używać podkładów na łóżko
  • Wprowadzamy tabele treningu czystości- używamy tabeli podczas obserwacji a także w czasie trwania całego treningu czystości, zapisujemy w niej: ile i kiedy dziecko pije, kiedy robi siku, czy robi w majtki, czy na toaletę oraz czy sygnalizuje potrzebę
  • Określamy wzorzec wynikający z notatek z obserwacji-  opieramy się na nim planując trening czystości (kiedy i jak często dziecko musi być wyprowadzane do toalety).

Rozpoczynamy trening czystości:

Przejdź do pełnej wersji artykułu